“Stardux Packaging” -e hoş geldiňiz

Dürli stil, özüne çekiji we çydamly.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Dürli gaplama önümlerini ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edip bileris.

 • Üstünlik

  Üstünlik

  10 ýyldan gowrak wagt bäri gaplama gutulary / sumkalar / çaphana hyzmaty bilen üpjün edýäris we bu ugurda baý tejribämiz bar.

 • Medeniýet

  Medeniýet

  "Müşderi gönükdirilen" esasy iş maksadymyz hökmünde kabul edýäris, bäsdeşlik bahasy önümlerimiziň içerki we daşary ýurt bazarlarynda paý almagyna kömek edýär.

 • Hyzmat

  Hyzmat

  Siziň baha bermegiňiz üçin MUGT MESELE we gapydan gapy daşamak hyzmatyny hödürledik.

Meşhur

önümlerimiz

Esasy önümlerimizde kagyz / mata gaplaýyş haltalary, ownuk haltalar, gaplaýyş gutulary we kagyz çap etmek hyzmaty bar.

Professional Package & Printing kompaniýasy hökmünde Şençzhenen Stardux Packaging Co., Ltd., müşderilerimize 10 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary hilli we netijeli hyzmat etdik.

biz kim

Professional Package & Printing kompaniýasy hökmünde Şençzhenen Stardux Packaging Co., Ltd., müşderilerimize 10 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary hilli we netijeli hyzmat etdik.Kompaniýamyzyň 70 işgäri bar, esasy önümlerimizde kagyz / mata gaplaýyş haltalary, ownuk haltalar, gaplaýyş gutulary we kagyz çap etmek hyzmaty bar.

Şençzhenen Stardux, Şençzheneniň Futian etrabynyň merkezinde ýerleşýän 2013-nji ýylda esaslandyryldy.10 ýyllyk iş döwründe, 100-den gowrak içerki we halkara müşderimiz bar, olar 5 ýyl bäri biziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gurýarlar.Indi kosmetiki haltalar, söwda haltalary, agaç gutular, kiçijik halta haltalary we broşýura / wizit kartoçkalary / kagyz gaplamak we ş.m. ýaly dürli gaplama önümleri babatynda baý tejribämiz bar.

 • Biz hakda1
 • Biz hakda2